Guvernul a adus îmbunătățiri legislației privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Guvernul a adus îmbunătățiri legislației privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Guvernul a adus îmbunătățiri legislației privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

 

Astăzi guvernul a aprobat, un proiect de Lege pentru a modifica și completa Legea 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, acest demers fiind unul necesar, dar cu mare întârziere, de aproape trei ani de la implementarea efectivă a acestei legi.

Inițiatorul acestui proiect este Ministerul Muncii și Justiției Sociale, tot ei clarifică astfel toate atribuțiile instituțiilor și ceea ce înseamnă personalul implicat atât în procesul de asigurare a calității în serviciile sociale, cât și despre situațiile și reglementările legislative, situații în care tot ei precizează că pot retrage licențierea/acreditarea, sau chiar interzicerea funcționării pe o perioadă nedeterminată, aplicând și alte sancțiuni contravenționale.

Putem spune din surse oficiale, acest document are prevederi asupra înlocuirii noțiunii de acreditare a serviciilor sociale cu noțiunea de licențiere a acestora și stabilind un alt tip de monitorizare în baza căruia se obține o nouă licență de funcționare, ce trebuie întocmită cu trei luni înainte de expirarea celei vechi.

Pe lângă acestea, odată cu intrarea în vigoare a noului act normativ, toți furnizorii de servicii sociale vor fi obligați să obțină licență de funcționare separat pentru fiecare locație în care se desfășoară activități ce au ca scop oferirea de servicii sociale.

Un alt paragraf spune că modul în care se stabilesc condițiile legale de funcționare în timpul evaluării din teren, se face prin prezentarea tuturor rapoartelor și fișelor care reflectă întreaga activitate, astfel cei ce sunt prezenți la fața locului pentru examinarea condițiilor și constatarea dacă se respectă sau nu standardele, trebuie să ofere un calificativ, procentual îndeplinit de aproximativ 75  % pentru a beneficia de continuitatea activității centrului.

O nouă reglementare legislativă, este aceea că în sarcina inspectorului social, a mai fost introdus un nou paragraf în care dacă este cazul, să solicite sprijinul, după caz, altor organisme ce au și atribuțiuni de control.

Furnizorii de servicii sociale au posibilitatea să conteste toate documentele întocmite de inspectorii sociale pe parcursul evaluării, monitorizării și controlul serviciilor sociale acordate, dar fiind în conformitate cu noile prevederi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu toate modificările și completările aduse ulterior.

După spusele celor de la Ministerul Muncii Și Justiției Sociale, modificările și completările ce au fost aduse de guvern, erau foarte necesare pentru a se armoniza cu alte reglementări apărute după anul întrării în vigoare a  Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, respectiv Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr.867/2015.

Această informație a fost oferită din surse oficiale în data de 18 Iunie 2018 – cu ajutorul site-ului oficial www.mmuncii.ro

Comunicat de presă

Related Blogs

%d blogeri au apreciat: